BSA | The Software Alliance

Wróć do listy klientów

Do 900 tys. zł wzrosła w pierwszym półroczu br. łączna wartość odszkodowań za korzystanie z nielegalnego oprogramowania w Polsce

Oprócz ugód na łączną kwotę ponad 650 tys. zł zawartych z firmami wykorzystującymi nielicencjonowane oprogramowanie, o czym BSA informowała pod koniec czerwca, w pierwszym półroczu br. sądy w Polsce zasądziły na rzecz producentów zrzeszonych w BSA blisko 250 tys. zł tytułem naprawienia szkód za bezprawne uzyskanie oprogramowania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub jego bezprawne rozpowszechnianie.

Nadal wielu przedsiębiorców świadomie korzysta z nielegalnego oprogramowania wychodząc z założenia, że ryzyko ujawnienia tego rodzaju przestępstwa akurat w ich firmie, często w mniejszym mieście, jest znikome lub wręcz niemożliwe. Tymczasem łączna, zasądzona kwota blisko 250 tys. zł dotyczy zarówno największych, jak i mniejszych miast na terenie całego kraju. Wzrost wykrywalności tego typu przestępstw w mniejszych miejscowościach jest m.in. wynikiem coraz częstszych zgłoszeń takich przypadków do BSA, ale też skutecznego współdziałania wydziałów do zwalczania przestępczości gospodarczej z wydziałami do walki z cyberprzestępczością. Jednocześnie BSA kontynuuje działania edukacyjne skierowane do przedsiębiorców, którzy korzystając z nielegalnego oprogramowania, najczęściej nie mają dostatecznej wiedzy o grożących im z tego powodu konsekwencjach finansowych i prawnych, w tym karnych. W tym roku BSA, w ramach międzynarodowej  kampanii "Fakt czy Fikcja", uruchomiło specjalny portal bsapoland.com, gdzie udostępnione zostały bezpłatnie różnego rodzaju treści i narzędzia wspierające praktykę zarządzania oprogramowaniem – powiedział Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA w Polsce.

Oprócz działań w zakresie ochrony praw producentów oprogramowania na drodze prawnej oraz działań edukacyjnych skierowanych do polskich przedsiębiorców i mających na celu obniżenie skali korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania przez firmy, BSA bacznie przygląda się także zjawisku oferowania i sprzedaży nielegalnego oprogramowania na popularnych portalach aukcyjnych.  

Handel nielegalnym oprogramowaniem na portalach aukcyjnych to coraz większy problem. O jego skali mogą świadczyć, przytaczane już wcześniej przez nas, wyniki kroków podjętych pod koniec 2015 roku przez firmę będącą członkiem BSA w celu oszacowania skali dostępności nielegalnego oprogramowania tej firmy, oferowanego na popularnym polskim portalu aukcyjnym. 100% nabytego w ramach zakupów testowych oprogramowania okazała się nielegalna. Przestrogą może być także historia mieszkańca ze Słupska sprzed roku, który za handel nielegalnym oprogramowaniem na portalu aukcyjnym został prawomocnie skazany na 3 lata pozbawienia wolności oraz pary z Namysłowa, której za podobne zarzuty grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Ku przestrodze dodam, że w ramach działań członków BSA, aukcje Internetowe oferujące oprogramowanie są nieustannie monitorowane niemal na całym świecie – dodaje Witucki.

Związek między nielicencjonowanym a złośliwym oprogramowaniem
Warto także wiedzieć, że z punktu widzenia użytkowników oprogramowania nabycie nielegalnego programu komputerowego wiąże się z poważnym ryzykiem zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem (malware). Jak wynika z niedawnego badania IDC1, istnieje silna korelacja pomiędzy skalą korzystania z nielegalnego oprogramowania i współczynnikiem określającym skalę infekcji komputerów w poszczególnych krajach. Według analityków IDC aż 21% komputerów w Polsce jest zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem.

Skala piractwa na Świecie
Rozmiar problemu w skali globalnej przedstawiają dane pochodzące z ostatniego raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa w sieci firmy Symantec2, członka BSA, dotyczące 2015 roku: 65% wszystkich cyberataków w 2015 roku dotyczyło małych lub średnich firm i organizacji, na przestrzeni całego roku wygenerowano ponad 431 mln (+36% w stosunku do 317 mln z 2014 roku) nowych wariantów złośliwego oprogramowania, na całym świecie atakowanych było codziennie 1.1 mln stron Internetowych (+117% w stosunku do 0.5 mln z 2014 roku) a 78% stron Internetowych sprawdzonych w skali globalnej przez Symantec w ubiegłym roku miało poważne luki w zabezpieczeniach, przez co były podatne na ataki.

1 Unlicensed Software & Cybersecurity Threats (IDC 2014)
2 Internet Security Threat Report (Symantec 2016)

***

BSA | The Software Alliance (BSA) jest światową organizacją reprezentującą branżę oprogramowania komputerowego przed rządami i na rynku międzynarodowym. Członkowie BSA to jedne z najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Przyczyniają się do rozwoju oprogramowania, które pobudza rozwój gospodarczy i poprawia jakość współczesnego życia. Z siedzibą w Waszyngtonie i działając w ponad 60 krajach na całym świecie, w tym w Polsce, BSA jest pionierem programów zgodności licencyjnej, które promują wykorzystanie legalnego oprogramowania oraz prowadzi międzynarodową politykę, która pobudza rozwój innowacji technologicznej oraz gospodarki cyfrowej.