BSA | The Software Alliance

Wróć do listy klientów

Blisko 3000 jednostek samorządu terytorialnego objętych kampanią BSA

Głównym celem najnowszej kampanii informacyjnej BSA skierowanej m.in. do urzędów wojewódzkich i urzędów miast na terenie całej Polski jest podniesienie ich świadomości w zakresie efektywnego zarządzania oprogramowaniem oraz rekomendacja wdrożenia odpowiednich procedur w tym zakresie, a także zwrócenie szczególnej uwagi na ryzyko związane z coraz częstszymi przypadkami oferowania nielicencjonowanego oprogramowania w przetargach w ramach postępowań o zamówienia publiczne.

W ramach kampanii wybrane urzędy wojewódzkie, powiatowe, gmin i miast ze wszystkich 16 województw otrzymają od BSA list informujący o zagrożeniach związanych z korzystaniem z nielegalnego oprogramowania oraz rekomendujący odpowiednie działania, w tym m.in. przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji aktualnie posiadanych zasobów oprogramowania i weryfikacja poprawności ich licencjonowania. 

Po zeszłorocznych kampaniach BSA skierowanych do ponad 500 tys. małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, przyszedł czas na sektor publiczny. Jest to konieczne bowiem BSA z niepokojem odnotowuje, że oferowanie w ramach przetargów nielegalnych produktów nie należy do rzadkości. Tymczasem, korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania oznacza nie tylko ryzyko utraty bezpieczeństwa IT, ale też ryzyko odpowiedzialności karnej i cywilnej. W przypadku instytucji państwowych zachodzi także ryzyko nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej oraz wspierania niezgodnej z prawem działalności. Poprzez najnowszą kampanię BSA stara się pomóc instytucjom unikać takich sytuacji lub maksymalnie ograniczyć podobne ryzyko – powiedział Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA w Polsce.

W ramach kampanii, instytucje otrzymają także poradnik BSA określający cztery zasadnicze etapy wdrażania procesów efektywnego zarządzania oprogramowaniem (SAM, Software Asset Management) według wymagań obowiązującej normy ISO/IEC 19770-1, a także rekomendację ukończenia szkolenia SAM Advantage, pomocnego w kontekście podniesienia bezpieczeństwa IT organizacji, usprawnienia zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem prawnym oraz znacznego zredukowania kosztów eksploatacji oprogramowania.

Zarówno instytucjom publicznym, jak i przedsiębiorstwom prywatnym, BSA rekomenduje także zapoznanie się z poradnikiem BSA "Zarządzanie oprogramowaniem – to da się zrobić", dostępnym do nieodpłatnego pobrania ze strony www.sam-advantage.pl

***

BSA | The Software Alliance (BSA) jest światową organizacją reprezentującą branżę oprogramowania komputerowego przed rządami i na rynku międzynarodowym. Członkowie BSA to jedne z najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Przyczyniają się do rozwoju oprogramowania, które pobudza rozwój gospodarczy i poprawia jakość współczesnego życia. Z siedzibą w Waszyngtonie i działając w ponad 60 krajach na całym świecie, w tym w Polsce, BSA jest pionierem programów zgodności licencyjnej, które promują wykorzystanie legalnego oprogramowania oraz prowadzi międzynarodową politykę, która pobudza rozwój innowacji technologicznej oraz gospodarki cyfrowej.